Petrol Enerji Taşımacılığı

Petrol Enerji Taşımacılığı

Petrol Enerji Taşımacılığı

Çiftçioğlu Uluslararsı Nakliyat Tehlikeli Madde yurt içi ve yurt dışı karayolu taşımacılıgı kapsamında Türkiye,Iraq,Surıye,İran tehlikeli madde karayolu tanker taşımacılıgı kapsamında

* Petrol Ürünleri Taşımacılığı JETA1 Akaryakıt

* Gaz Ürünleri Taşımacılığı LNG, CNG, LPG vb gazlar

* Yağ Ürünleri Taşımacılığı Madeni Yağ

* Yanıcı ve Patlayıcı Mal Taşıma Hammadeller ve Ürün Taşımacılığı

* Sıvılaştırılmış Endüstiriyel Gaz Taşımacılığı